Firma Informatyczna
"EnterSoft"
tel.: (52) 515-37-79, kom.: 696 481 842
Tworzymy oprogramowanie dla firm

Faktura 2013

Faktura 2017

jest prostym programem umożliwiającym wystawianie i drukowanie Faktur, Faktur zaliczkowych, rozliczeniowych, Faktur VAT RR, Faktur VAT EXP wraz z ewidencją i zapamiętywaniem danych klientów, stawek vat, opakowań, grup towarowych, kartotek magazynowych itp.

Program prowadzi ewidencję sald klientów i płatności z możliwością rejestrowania wpłat częściowych.

Zaletą programu jest możliwość wpisania w nazwie towaru dowolnie długiego tekstu (szczególnie przydatne w przypadku faktur opisowych - usługi, itp.). Program automatycznie podczas wydruku formatuje tekst i dzieli go tak, aby mieścił się w obrębie swojej kolumny.

Program daje możliwość dowolnego edytowania i formatowania kolumn wydruku, tak aby dostosować konkretny wydruk do potrzeb i wymagań klienta.

 

Podstawowe możliwości:
Wystawianie:

 • Faktur VAT,

 • Faktur VAT - korekta,

 • Faktur VAT zaliczkowych,

 • Faktur VAT rozliczeniowych do zaliczek,

 • Faktur VAT RR,

 • Faktur VAT Export,

 • Faktur VAT Export - korekta,

 • Faktur VAT Wewnętrznych,

 • Rachunków,

 • Paragonów fiskalnych - obsługa drukarek fiskalnych
 • Faktur do paragonów fiskalnych,
 • Wezwań do zapłaty,

 • Zleceń spedycyjnych,

 • Not korygujących,

 • Duplikatów dokumentów,

 • Faktur PROFORMA,

 • Faktury obsługujące handel złomem (odwrotne ociążenie podatkiem VAT),

 • Wystawianie KP i ewidencjonowanie płatności klientów (również wpłaty częściowe do dokumentów),

 • Obliczanie sald płatności dokumentów i klientów,

 • Prowadzenie RAPORTÓW KASOWYCH,

Drukowanie:

 • Rejestrów sprzedaży VAT, RR, Exp, Wew,

 • Zestawień kartotek magazynowych,

 • Zestawień kontrahentów: salda, obroty, faktury, ranking wg obrotów,

 • Możliwość drukowania faktur na drukarkach laserowych, atramentowych oraz igłowych,

 • Dowolna numeracja dokumentów - możliwość nadania pierwszego numeru w dokumencie (dzięki tej opcji pracę z programem można rozpocząć w dowolnym momencie)

 • Wyliczanie wszystkich dokumentów i cen towarów według wybranej metody od systemu NETTO lub od BRUTTO,

 • Możliwość prowadzenia nieograniczonej ilości magazynów,

 • Nieograniczona co do ilości baza klientów, dokumentów, stawek vat, opakowań itd.

 • Moduł wydruków - daje możliwość dostosowania wydruków programu do własnych potrzeb,Drukowanie loga firmy na dokumentach,

 • Obsługa użytkowników i ich uprawnień (możliwość zarządzania uprawnieniami, nielimitowana liczba użytkowników),

 • Archiwizacja danych,  Automatyczne aktualizacje programu.

 

 


 

 

Faktura VAT 2013 demoPobierz DEMO

 

 

 

Pobierz instrukcję obsługi